Horigan Urban Logo

White Oak – 22WO05 & 22WO06

$298.00

22WO05 – $321

22WO06 – $298

Rough Sawn 8/4

 

22WO05 – 118″ x 14″ x 8/4

22WO06 – 118″ x 13″ x 8/4

Origin